ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

18556928_1964988870454027_5417870709382453572_o

                                            

คุณสมบัติ และ ความรับผิดชอบ
  • ปริญญาตรีสาขาวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ถ้ามีใบขับขี่รถยนตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
  • เบี้ยงเลี้ยงการทำงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี