เลี้ยงฉลองแผนกสิ่งแวดล้อม @ CP-Hilai Harbour Restaurant Icon Siam

              

 

       ขอขอบคุณ พี่แอนผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ที่พาพวกเราแผนกสิ่งแวดล้อม ทั้งทีมงานฝ่ายขาย,ทีมงานฝ่ายวิชาการ, ทีมงานห้องแลป, และทีมงานภาคสนาม
ไปเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาศปีใหม่ 2020 และได้รับรองมาตรฐานISO/IEC17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
International Buffet@ CP-Hilai Harbour Restaurant Icon Siam