พนักงานฝ่ายขาย

 

 คุณสมบัติ และ ความรับผิดชอบ
 • ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ มีทัศนะคติที่ดีกับงานขาย
 • สามารถนำรถยนต์มาใช้ในงานได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
 • ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น
 • ไทย-ฟัง พูด อ่าน เขียน ,อังกฤษ-ฟัง พูด อ่าน เขียน
สวัสดิการ
 • เบี้ยงเลี้ยงการทำงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี