ซ้อมหนีไฟประจำปี 2564

    

ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่ออบรมณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปี 2564